Cysylltu â ni

Cysylltu â Surfability UK

Ymholiadau Cyffredinol a Chadw Lle
Os oes gennych ymholiad cyffredinol neu hoffech chi gadw lle, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallwch chi wneud hynny dros y ffôn, ar e-bost neu drwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Os na allwch gael ateb ar y ffôn rydyn ni siŵr o fod yn y dŵr, felly anfonwch e-bost atom yn lle hynny.

Rydyn ni’n syrffio drwy’r flwyddyn, felly does byth amser gwell i gysylltu â ni!

Canslo neu Redeg yn Hwyr
Os ydych chi’n rhedeg yn hwyr am wers, neu mae angen i chi ganslo ar ddiwrnod eich gwers, ffoniwch ni yng Nghanolfan Canthed ar 01792 368 482.

Canolfan Canthed: 01792 368 482

Ymholiadau Nawdd
Am ymholiadau nawdd, cysylltwch â’n Rheolwr Partneriaethau, Benedict Room, drwy e-bostio:

benedict@surfabilityukcic.org.