Gwirfoddoli

Ni fyddai Surfability UK yn y sefyllfa mae ynddi heddiw heb gefnogaeth ein tîm anhygoel o wirfoddolwyr. Mae eu hymroddiad i’n syrffwyr yn ysbrydoledig, ac mae eu cymorth yn aml yn hanfodol i helpu ein syrffwyr i gyrraedd eu nodau syrffio.

Rydyn ni hefyd yn hoffi meddwl bod ein gwirfoddolwyr yn cael rhywbeth yn ôl o’r gwaith anhygoel y maen nhw’n ei wneud. O brofiad, rydyn ni’n gwybod bod y wefr a ddaw o helpu rhywun i ddal ei don gyntaf yn gwbl gaethiwus, ac mae’n ymddangos bod llawer o’n gwirfoddolwyr hefyd wedi gwirioni!

Slide 1
Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Does dim ots a ydych chi’n syrffiwr profiadol neu’n badlwr achlysurol, os hoffech chi gymryd rhan cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen.

Slide 1

“Dwi wir wedi mwynhau fy amser yn gwirfoddoli i Surfability dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae’n wych bod yn rhan o rywbeth mor gynhwysol, mor egnïol ac mor ysbrydoledig. Mae gweld wynebau’r cyfranogwyr wrth iddyn nhw brofi anturiaethau newydd ar frig y don yn anhygoel.”

Katie Richards
Slide 1

“Mae gwirfoddoli i Surfability wedi bod yn un o’r profiadau mwyaf anhygoel. Dwi wedi cwrdd â’r bobl fwyaf ysbrydoledig, o’r holl dîm Surfability i’r holl syrffwyr! Byddwn i’n argymell yn gryf bod yn wirfoddolwr, neu ddysgu syrffio, gyda Surfability o leiaf unwaith gan fod y gwaith maen nhw’n ei wneud yn ardderchog."

Ellie Dixon
Slide 1

“Dwi wedi bod yn gwirfoddoli i Surfability am ychydig flynddoedd ac mae ymuno â’u sesiynau yn un o’m hoff rannau o’r wythnos! Rydych chi’n gweld yr effeithiau positif ar les ein syrffwyr ym mhob sesiwn, mae’n gymuned fendigedig i fod yn rhan ohoni a dwi’n teimlo’n lwcus iawn!”

Mary Gagen
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow